top of page

FAQ


Zie hieronder een verzameling van meestgestelde vragen. Neem gerust contact met ons op als uw vraag er niet tussen staat. 

Categorie

 • Wat kost het extra om PUR-schuim te verwijderen voor een inspectie?
  Het verwijderen van PUR-schuim is heel arbeidsintensief. Hiervoor kunnen wij op aanvraag een offerte opstellen.
 • Moeten jullie de hele vloer zien?
  Wij inspecteren volgens de CUR-79 aanbeveling. Dat houdt in dat wij álle elementen moeten inspecteren om een goed beeld van de vloer te krijgen. Onze rapportages worden zo opgesteld dat er per element wordt beoordeeld óf, hoeveel, en om wat voor soort schade het gaat.
 • Er is geen schade waargenomen aan mijn Kwaaitaalvloer. Kan er over een paar jaar alsnog schade ontstaan?
  Alles is mogelijk. Maar het risico op nieuwe schade wordt wel steeds kleiner naarmate de vloer ouder wordt. Waar wel rekening mee moet worden gehouden is dat een verandering in het klimaat van de kruipruimte van invloed kan zijn op de schadeontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van de grondwaterstand waardoor een kruipruimte vochtiger wordt dan in het verleden het geval was.
 • Er staat water in de kruipruimte. Is dat erg?
  Een kleine laag water is meestal geen probleem. Als er veel water staat, overleggen wij met u om het water weg te pompen. De kosten hiervoor staan op onze pagina 'Tarieven'.
 • Kijken jullie ook gelijk naar de fundering?
  Wij voeren een visuele opname uit waarbij zichtbare schadekenmerken aan de fundering ook worden genoteerd en vermeld. Als herstel noodzakelijk blijkt, nemen wij dit mee in onze offerte.
 • Krijg ik weer 20 jaar garantie erbij na een monitoring?
  Nee, het is niet mogelijk om garantie te verlengen.
 • Hoor ik gelijk of ik schade heb ja/nee? Ik moet het zo snel mogelijk weten voor de makelaar/taxateur...
  Nee, dit hoort u niet direct. Het uitwerken van inspectieformulieren dient met zorg te gebeuren om een betrouwbaar totaalbeeld te krijgen van de situatie. Schades kunnen verschillen in ernst en oorzaken. Onze inspecteur stuurt zijn bevindingen naar onze collega op kantoor en deze maakt de rapportage in orde. Pas na het maken van de rapportage kunnen wij u verder informeren. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij aflopen van een voorlopig koopcontract) kunnen wij, nadat de stukken op kantoor zijn, aangeven of er wel of geen schade is aangetroffen.
 • Hoe lang duurt een inspectie?
  Meestal tussen de 1-2 uur. Het hangt van meerdere factoren af. Denk hierbij aan het vloeroppervlak, aantal compartimenten en eventuele obstakels die wij tegenkomen.
 • Er is alleen schade geconstateerd bij (...). Kunnen jullie niet alléén dát gedeelte van de vloer inspecteren?
  Zie antwoord bij vraag 2. Wij kunnen geen garantie geven als wij niet inspecteren en herstellen conform de CUR-79 aanbeveling.
 • Er ligt bodemisolatie. Kunnen jullie inspecteren?
  Dat ligt eraan hoeveel isolatie er ligt en hoe hoog de kruipruimte is. Indien deze gegevens worden doorgegeven, kunnen wij beoordelen of het wel of niet mogelijk is. Als het niet mogelijk is zal er isolatie moeten worden afgezogen en (tijdelijk) opgeslagen. Na inspectie en eventueel herstel kan dit worden teruggeplaatst. Een gespecialiseerd isolatiebedrijf kan u hier verder over informeren.
 • Gaan de inspecteurs netjes te werk?
  Wij nemen altijd zelf zeil mee om alles netjes af te dekken.
 • Vallen de monitoringskosten onder de garantie als partij (...) zegt dat er schade is? Hoef ik de monitoring dan niet te betalen?
  De monitoringskosten vallen niet onder de garantie. Mocht er nieuwe schade worden aangetroffen, wordt deze beoordeeld conform de CUR-79 aanbeveling.
 • Er ligt vloerverwarming. Kunnen jullie inspecteren?
  Wij houden ons alleen bezig met de onderzijde van de vloer. De aanwezigheid van vloerverwarming zit een inspectie niet in de weg.
 • Ik heb (...) jaar geleden een rapport van jullie gehad met een herstelofferte. Is deze nog geldig?
  Een inspectie is altijd een momentopname. Hoe ouder het rapport, hoe minder betrouwbaar de resultaten zijn vergeleken met de werkelijke huidige situatie.
 • Er is isolatie aangebracht in de kruipruimte. (PUR-schuim/TonZon folie). Kunnen jullie inspecteren?
  Bij PUR-schuim is de vloer niet zichtbaar en kunnen wij dus niet inspecteren. Bij TonZon folie is de kruipruimte niet bereikbaar zonder de folie te beschadigen. In beide gevallen zal de isolatie voor onze komst verwijderd moeten worden. Wij adviseren om dit door een gespecialiseerd isolatiebedrijf te laten doen.
 • Op welke termijn kunnen jullie inspecteren?
  Wij inspecteren door het hele land. Om deze reden proberen wij het zó in te plannen dat woningen die relatief bij elkaar in de buurt liggen, op dezelfde dag kunnen worden geïnspecteerd. Meestal hebben wij binnen 1 à 2 weken ruimte voor een afspraak.
 • Wat is een compartiment?
  Een kruipruimte is vaak ingedeeld in meerdere 'kamers'. Zo'n 'kamer' heet een compartiment.
 • Ik heb al een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Is het advies uit dat rapport niet voldoende om een offerte op te baseren?
  Bij bouwkundige keuringen wordt meestal slechts een vluchtige blik onder het luik geworpen. Dit is niet genoeg informatie om een advies op te kunnen baseren.
 • Hoe snel krijg ik de inspectierapportage?
  De huidige oplevertermijn van de inspectierapportage is 10 werkdagen.
 • Ik heb tussentijds een afspraak. Moet ik de hele tijd bij de inspectie blijven?
  Als onze collega's toegang hebben tot het kruipluik, kunnen zij verder hun gang gaan. Het is niet noodzakelijk dat u er de hele tijd bij bent. Het is ook mogelijk dat er een afspraak wordt gemaakt over het halen en terugbrengen van sleutels, bijvoorbeeld via uw makelaar.
 • Kunnen jullie ook isoleren?
  Niet bij particulieren. Wij doen dit enkel bij grotere projecten.
 • Moet ik eerst herstel laten uitvoeren voordat ik laat isoleren?
  Wij raden dit aan omdat de vloer beter bereikbaar en zichtbaar is.
 • Wat is de beste manier van isoleren van risicovloeren zoals Kwaaitaal?
  Wij raden aan om bij dit type vloer altijd te kiezen voor bodemisolatie omdat de vloerelementen dan zichtbaar blijven. Wij merken in de praktijk dat in een koop/verkoopsituatie, de mogelijke koper of geldverstrekker vaak een nieuwe opname van de staat van de vloer wil hebben. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken is het van belang dat de vloer zichtbaar en bereikbaar is voor een inspectie.
 • Raden jullie isolatie d.m.v. PUR-schuim aan?
  Wij adviseren om voor bodemisolatie te kiezen. De reden is dat het bij risicovloeren belangrijk is dat de vloerelementen zichtbaar blijven. Bij PUR-schuim worden de elementen aan het zicht onttrokken. Als er opnieuw een inspectie of monitoring moet plaatsvinden, moet alle PUR worden verwijderd.
 • Hoe snel kunnen jullie herstelwerkzaamheden uitvoeren?
  Dat is afhankelijk van onze planning. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
 • Wat is de levensduur van Kathodische Bescherming?
  Dat is verschillend en afhankelijk van veel factoren en welk type KB-systeem wordt toegepast.
 • Kan ik garantie verlengen/bijkopen?
  Nee, dit is niet mogelijk.
 • Wat kost vloerherstel?
  Wij kunnen dit pas bepalen op basis van een uitgebreide inspectierapportage.
 • Hoe groot is de kans dat er bij de elementen die nu overgeslagen worden, in de toekomst nog schade zal ontstaan?
  Overgeslagen 'goede' elementen zijn onderdeel van onze garantie (conform de CUR-79 aanbeveling). De kans op schade in deze groep elementen is zeer klein, en gedurende de garantieperiode na herstel ons risico.
 • Ze waren heel snel klaar! Krijg ik nu geld terug?
  U krijgt geen geld terug. In onze offerte is een vaste aanneemsom afgesproken. Men krijgt alleen geld terug als er daadwerkelijk sprake is van minder uitgevoerd werk, dus niet sneller uitgevoerd werk. Onze aanneemsom omvat behalve arbeidsuren en materiaalkosten op locatie ook; werkvoorbereiding, op maat maken van materialen, het uitwerken van rapportages, de garantie en bijbehorende archief- en administratiekosten.
 • Ze waren er maar 2 uurtjes en toen kwamen ze de volgende dag pas terug...
  Handmatige reparatie (mortel/specie) heeft droogtijd nodig alvorens we het KB-systeem kunnen aanbrengen. Dit kan dus niet op dezelfde dag.
 • Jullie hebben hersteld, maar ik zie nog schade. Hoe kan dat?
  Schades die na herstel worden opgemerkt, zijn in de meeste gevallen oude schades die niet van invloed zijn op de kwaliteit en veiligheid van de vloer. Wij gebruiken verschillende herstelmethoden. Eén zo'n methode, is het plaatsen van Constructieve Ondersteuningsconstructies (COS). Aangezien ondersteuningsconstructies of profielen de draagkracht van de gehele vloerrib overnemen, wordt het aangetaste wapeningsstaal niet gesaneerd. Dit zou een kostbare en tijdrovende aangelegenheid zijn die niet meer noodzakelijk is aangezien de functie van het staal in zijn geheel wordt overgenomen door de ondersteuning. Het feit dat er schade wordt opgemerkt, hoeft dus niet te betekenen dat het daadwerkelijk schades betreffen die opnieuw hersteld moet worden.
 • Ik kom de term 'KB' tegen. Wat betekent dat?
  De term KB staat voor Kathodische Bescherming. Dit is een elektrochemisch proces om corrosie te stoppen. Er zijn verschillende methoden om KB toe te passen. Deze worden toegelicht in onze offertes en rapportages.
 • Wat is de levensduur van Constructieve Ondersteuningsconstructies (COS)?
  Minimaal 50 jaar.
 • Wat is het verschil tussen 'graven onder de fundering' en de 'kruipruimte uitgraven'?
  Het graven onder de fundering naar een kruipruimte houdt in dat er een ondergraving, of een soort 'gang' wordt gegraven om een volgend compartiment te bereiken. Hier kan de inspecteur doorheen om in het compartiment te komen. Dit verschilt van het uitgraven van de kruipruimte: Als de kruipruimte (deels) een werkhoogte heeft van minder dan 40 cm, is het niet mogelijk om te inspecteren of werkzaamheden uit te voeren. In dat geval zal de kruipruimte moeten worden uitgraven om deze minimale werkhoogte te kunnen bewerkstelligen. Het betreft hier dus niet slechts een ondergraving of 'gang', maar het afvoeren en egaliseren van de gehele ondergrond om overal goed bij te kunnen. Dit is zeer arbeidsintensief. Hier wordt een aparte offerte voor opgesteld.
 • Waarom is het uitgraven van de kruipruimte zo duur?
  Het graven gebeurt niet machinaal, maar het is manarbeid. U kunt zich voorstellen dat het uitgraven, hakken, en vervolgens uit kruipluik afvoeren van het materiaal, veel en zwaar werk is. Daarbij moet er een container worden gehuurd voor het afvoeren.
 • De container met het uitgegraven materiaal was half leeg. Het was niet (...) aantal Kuub zoals aangegeven in offerte.
  Er wordt niet alleen uitgegraven, maar ook 'geëgaliseerd'. Zand kan misschien worden gespreid over de diepere gedeeltes. Dat betekent dat dit niet altijd terug te zien is in de container.
 • Volgens de inspecteurs is een ondergraving van Compartiment A naar Compartiment B niet mogelijk...
  Wij komen weleens een betonnen (werk)vloer tegen op de bodem van de kruipruimte. In sommige woningen is hiervoor gekozen omdat het zorgt voor een schonere, minder vochtige kruipruimte. In andere gevallen gaat het om overtollig betonmengsel dat in de kruipruimte is gestort tijdens de bouw van de woning. Het nadeel van de betonnen (werk)vloer is dat een ondergraving in de meeste gevallen niet mogelijk is. Er moet namelijk door (dik) beton heen worden gehakt in een zeer arbo-onvriendelijke houding. De enige oplossing is om een nieuw kruipluik te maken om het ontoegankelijke compartiment toegankelijk te maken.
 • Ze waren heel snel klaar! Krijg ik nu geld terug?
  Nee. In onze offerte is een vaste aanneemsom afgesproken. Men krijgt alleen geld terug als er daadwerkelijk sprake is van minder uitgevoerd werk, dus niet sneller uitgevoerd werk.
 • Ik zou inspectiekosten retour krijgen, maar ik zie in de offerte een retourbedrag van €325 staan terwijl ik meer heb betaald.
  U krijgt alleen de standaard inspectiekosten als korting. Additionele kosten zoals graven, pompen etc. zijn niet inbegrepen.
 • Als ik akkoord geef voor herstel hoef ik de inspectiekosten toch niet te betalen?
  De inspectiekosten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum van de inspectiefactuur. U krijgt op de eindfactuur van het herstel een korting ter hoogte van deze reeds betaalde inspectiekosten (à €325,00).

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Niet gevonden wat u zocht? Heeft meer informatie nodig of wilt u gewoon even kennismaken?

Neem gerust contact met ons op.

bottom of page